top of page

CHARITIES

Jako święto społeczności, częścią naszego etosu jest zapewnienie organizacjom charytatywnym dobrej platformy, która pomoże promować ich konkretną sprawę. Ten rok nie jest wyjątkiem, nasz główny dobroczyńca został wybrany. Festiwal zawsze miał i zawsze będzie organizowany jako impreza non-profit, a każdego roku wspieramy lokalne organizacje charytatywne, dając im bezpłatną prezentację w celu zebrania funduszy w każdy możliwy sposób. Jeśli chcesz zostać uznany za partnera charytatywnego, skontaktuj się z nami poniżej.

Wcześniejsze

Festiwal Gosport Waterfront Dumnie wspierający Help for Heroes

Współpraca z organizacjami charytatywnymi i wspieranie ich jest dla nas ważna. W tym roku wybraliśmy jedną organizację charytatywną, która będzie celem naszego wsparcia - Help for Heroes.

Help for Heroes zapewnia wsparcie dla rannych weteranów, zarówno zwykłych, jak i personelu rezerwowego, którzy doznali urazów lub chorób podczas lub w wyniku Służby, która ma wpływ na ich codzienne życie. Organizacja charytatywna pomaga również ich najbliższej rodzinie i osobom na utrzymaniu. Aby dowiedzieć się więcej o Help for Heroes, odwiedź ich stronę internetową tutaj

Wolontariusze z Help for Heroes będą uczestniczyć w Gosport Waterfront Festival i będą zbierać fundusze na cele charytatywne. Znajdziecie ich na terenie festiwalu, będą też mieli stoisko.

Wcześniejsze

Wcześniejsze

bottom of page